عنوان قیمت موقعیت سال ساخت تعداد طبقات طبقه تعداد اتاق خواب
آگهی تست 1,000 سمنان
مهدی‌شهر
1381 1 1 2