عنوان قیمت موقعیت سال ساخت تعداد طبقات طبقه تعداد اتاق خواب
برجهای مسکونی پارسیس کیش 21 هرمزگان
بندرلنگه - کیش
1397 15 2 2
خانه کلنگی 10کیلومتری خانه دریا 220,000,000 مازندران (شمال)
آمل
1350 1 1 3
برجهای مسکونی پارسیس کیش 12,870,000 هرمزگان
بندرلنگه - کیش
1397 15 1 3