عنوان قیمت موقعیت سال ساخت تعداد طبقات طبقه تعداد اتاق خواب
خانه کلنگی 10کیلومتری خانه دریا 220,000,000 مازندران (شمال)
آمل
1350 1 1 3