عنوان قیمت موقعیت سال ساخت تعداد طبقات طبقه تعداد اتاق خواب
ترکیه 75متر 1 خواب 1,200,000,000 تهران
تهران
1397 7 6 1
برجهای مسکونی پارسیس کیش 21 هرمزگان
بندرلنگه - کیش
1397 15 2 2
برجهای مسکونی پارسیس کیش 12,870,000 هرمزگان
بندرلنگه - کیش
1397 15 1 3