عنوان قیمت موقعیت سال ساخت
باشگاه اسب سواری 700,000,000 آذربایجان غربی
نقده
1388