عنوان قیمت موقعیت متراژ
زمین کشاورزی به قیمت استثنایی 0 قم
قم
10000
باغ انگور و سیب 600,000,000 آذربایجان غربی
نقده
6000
زمین موقعیت ساخت تالار 1,000,000,000 آذربایجان غربی
نقده
10000