عنوان قیمت موقعیت
یخچال فروشگاهی 6,000,000 آذربایجان غربی
نقده