عنوان قیمت موقعیت کارکرد ساعت کارکرد سال ساخت شمسی سوخت
اینورترجفران ایتالیا ADV200 0 تهران
تهران
نامشخص نامشخص 1397 نامشخص
فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و نمونه برداری معدن 0 تهران
تهران
نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص