عنوان قیمت موقعیت کارکرد ساعت کارکرد سال ساخت شمسی سوخت
اینورترجفران ایتالیا ADV200 0 تهران
تهران
نامشخص نامشخص 1397 نامشخص
فروش دستگاه چسب کش جانسون ..و جاچسبی 0 تهران
تهران
نامشخص نامشخص 1398 هیبریدی