عنوان قیمت موقعیت جنسیت تایم کاری شیفت کار
بیمه پاسارگاد نمایندگی بروکی میلان کد4834 -6 آذربایجان غربی
خوی
مرد یا زن پاره وقت نامشخص
فروش راد خودحفار R32 و متعلقات مربوطه 0 تهران
تهران
نامشخص تمام وقت شیفت صبح
فروش دستگاه حفاری شناسائی خاک و ژئوتکنیک و نمونه برداری معدن 0 تهران
تهران
نامشخص تمام وقت شیفت صبح
نیلینگ و پایدارسازی گود عمیق- شرکت حفار پایدار تهران 0 تهران
تهران
نامشخص تمام وقت شیفت صبح
نیلینگ و میکروپایل- شرکت مهندسی حفار پایدار تهران 0 تهران
تهران
مرد تمام وقت شیفت صبح